నొక్కుడు మీట

  • Elevator Push Buttons With Good Style Diversity

    మంచి శైలి వైవిధ్యంతో ఎలివేటర్ పుష్ బటన్లు

    నంబర్ బటన్లు, డోర్ ఓపెన్/క్లోజ్ బటన్‌లు, అలారం బటన్‌లు, అప్/డౌన్ బటన్‌లు, వాయిస్ ఇంటర్‌కామ్ బటన్‌లు మొదలైన అనేక రకాల ఎలివేటర్ బటన్‌లు ఉన్నాయి, ఆకారాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి మరియు వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతను బట్టి రంగును నిర్ణయించవచ్చు.