ప్రాజెక్ట్

1

ఇండోనేషియాలో థాయ్ ఎలివేటర్

2

ఉగాండాలో థాయ్ ఎలివేటర్

3

ఉజ్బెకిస్తాన్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్

4

జాంబియాలో థాయ్ ఎలివేటర్

5

జోర్డాన్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్

6

కొలంబియాలో థాయ్ ఎలివేటర్

7

కెన్యాలో థాయ్ ఎలివేటర్

8

పాకిస్తాన్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్

9

ఒమన్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్

10

వియత్నాంలో థాయ్ ఎలివేటర్

11

సౌదీ అరేబియాలో థాయ్ ఎలివేటర్

1210

నైజీరియాలో థాయ్ ఎలివేటర్

13

దుబాయ్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్

14

ఒమన్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్

15

కజకిస్తాన్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్

16

బెంగాల్‌లో థాయ్ ఎలివేటర్